Liên hệ

 

Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước

 

Địa chỉ : Đường TC3, KCN Mỹ Phước II, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 

     - Tổng đài : 0274-3535.777 - 3553656 - 3553657 - 3553658

     - Cấp cứu : 0274.3535.115

       - Chăm sóc khách hàng : 0274. 3553749 

Fax : 0274-3553659 - 3553655

Website : www.benhvienmyphuoc.vn

Email: info@myphuochospital.vn

  

Bài viết liên quan
Tìm bác sĩ

Hỗ Trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ khách hàng

Videos

Liên kết

BECAMEX ICD CORP

BECAMEX BIH

BECAMEX TDC

BECAMEX TDC

 

 

 

Becamex

My Phuoc Hospital Joint Stock Co., Ltd.

Đường TC3, KCN Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

My Phuoc Hospital © 2010 - 2011, All Rights Reserved