GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC

 

 

I.        GIỚI THIỆU

- Khoa Dược được thành lập năm 2008 cùng với sự phát triển của Bệnh viện.

- Năm 2010 tổ chức cung cấp thuốc, vật tư đến các khoa lâm sàng.

- Năm 2011 thành lập tổ Dược lâm sang và Thông tin thuốc.

- Năm 2012 thành lập Nhà thuốc Bệnh viện.

- Năm 2011 tổ chức cấp phát thuốc thành phẩm đông y cho bệnh nhân điều trị bệnh ngoại trú.

 

II.      TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

 Trưởng khoa:     

  Ngày sinh:

 Giới tính:

 Trình độ chuyên môn:

 Lý luận chính trị:

ĐẶNG XUÂN CHIỀU

1948

Nam

Dược sĩ đại học

Cao cấp

 Phó trưởng khoa:

  Ngày sinh:

 Giới tính:

 Trình độ chuyên môn:

 Lý luận chính trị:

PHẠM MINH HOÀNG

1978

Nam

Dược sĩ đại học

 Phó trưởng khoa:

  Ngày sinh:

 Giới tính:

 Trình độ chuyên môn:

 Lý luận chính trị:

PHẠM THU THỦY

1981

Nữ

Dược sĩ trung học

Tổng số nhân viên: 24

       Trong đó:

+ Dược sĩ Đại học: 04

+ Dược sĩ Trung học: 19

+ Dược tá: 01   

 

III.    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

      + CHỨC NĂNG

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

      + NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Cao đẳng và Trung học về dược.

8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

9. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

10. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

11. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

12. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

 

IV.   XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tăng cường cung ứng thuốc có chất lượng đảm bảo hợp lý, an toàn.

- Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng và Thông tin thuốc

- Nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hướng dẫn đào tạo dược sĩ trung học.

V.   KINH NGHIỆM VÀ THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Khoa Dược có đội ngũ cán cộ có nhiều kinh nghiệm trong quản lý công tác Dược, đội ngũ nhân viên nhiệt tình năng động  nhiều kinh nghiệm trong quản lý thuốc, vật tư y tế trên phần mềm quản lý Medisoft…

VI.   NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN)

- Tình trạng đề kháng Cephalosporin thế hệ 2,3 của vi khuẩn ở bệnh nhân viêm ruột thừa mủ tại Bệnh viện Mỹ Phước (2011)

- Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của vi khuẩn tại Bệnh viện Mỹ Phước  (2013)

VII.   CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Tham gia hướng dẫn thực tập cho DSTH.

 

Liên hệ:

+ Mọi liên hệ về công tác dược tại Bệnh viện Mỹ Phước xin liên hệ trực tiếp khoa Dược hoặc email: khoaduoc@myphuochospital.vn

Bài viết liên quan
Tìm bác sĩ

Hỗ Trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ khách hàng

Videos

Liên kết

BECAMEX ICD CORP

BECAMEX BIH

BECAMEX TDC

BECAMEX TDC

 

 

 

Becamex

My Phuoc Hospital Joint Stock Co., Ltd.

Đường TC3, KCN Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

My Phuoc Hospital © 2010 - 2011, All Rights Reserved